C
World-Class Standard School
C
P
S
P
S
Chumphaesuksa School


24  ตุลาคม  2557
โรงเรียนชุมแพศึกษา ทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดถิ่นอุดม บ้านถิ่นอุดม
ต. หนองไผ่  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น