[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ประเภททั่วไป ( 953 / )
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ประเภททั่วไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ( 855 / )
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ( 872 / )
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา(ฉบับใหม่) เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ( 895 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา(ฉบับใหม่) เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา(ฉบับใหม่) เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 948 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา(ฉบับใหม่) เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมแพศึกษา ( 960 / )
    

คู่มือขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมแพศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 745 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19/เม.ย./2564 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 228/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ( 1738 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 228/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/เม.ย./2564 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564 ( 2342 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/เม.ย./2564 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ( 2242 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th