[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 190/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 ( 2307 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 190/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนปิดภาคเรียน ประจำปี 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 168/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่า่ยอาหารโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 2363 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 168/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่า่ยอาหารโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ ( 3434 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
26/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ( 3292 / )
    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ( 2953 / )
    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP


3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
26/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ( 2898 / )
    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ( 2526 / )
    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ( 4858 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
24/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 8808 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 9 ครั้ง.
18/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำนะเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2648 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำนะเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/35 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th