[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมแพศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ( 2192 / )
    

โรงเรียนชุมแพศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ( 2009 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) ( 2389 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) ( 2167 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Program) ( 2217 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Program)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ( 2058 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ( 2701 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ( 2974 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ปีการศึกษา 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2564 : เกียรติยศนนทรี
โรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 3618 / )
    

โรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2564 : เกียรติยศนนทรี
โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 ( 3311 / )
    

โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี 2560


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th