[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
7/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษตามโครงสร้าง เทอม2 ( 4006 / )
    

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษตามโครงสร้าง เทอม2


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูและนักเรียนในการแต่งกายมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ( 4641 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูและนักเรียนในการแต่งกายมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จากการประชุมภาคี 4 ฝ่าย


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
1/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนชาวต่างชาติ (ฉบับ English) ( 4401 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนชาวต่างชาติ (ฉบับ English)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนชาวต่างชาติ ( 4261 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนชาวต่างชาติ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ( 4739 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ( 5161 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 602/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 ( 5338 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 602/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/พ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับ จังหวัด ( 5205 / )
    

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
        ประจำปี 2563  ระดับ จังหวัด


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 ( 5061 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563


1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
2/ต.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียชุมแพศึกษา ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ( 5164 / )
    

คำสั่งโรงเรียชุมแพศึกษา ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/34 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th