[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน งบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู ( 4301 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน งบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ ( 3985 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ( 4136 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4039 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ( 4126 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ( 4011 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 364/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "นนทรีมุทิตาจิต" ปีงบประมาณ 2563 ( 4158 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 364/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "นนทรีมุทิตาจิต" ปีงบประมาณ 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ( 3940 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 439/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( 3851 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 439/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 438/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ Math Skill ประจำปีการศึกษา 2563 ( 3950 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 438/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ Math Skill ประจำปีการศึกษา 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/34 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th