[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมเติมความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.1/12,2/12,3/12 ภาคเรียนที่ 1/2563 ( 3936 / )
    

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมเติมความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.1/12,2/12,3/12 ภาคเรียนที่ 1/2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัี่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ( 5051 / )
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัี่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย ( 5000 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ( 4739 / )
    

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมแพศึกษา ประกาศรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Linguaskill ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 29-30 ส.ค. 63 ( 5195 / )
    

ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมแพศึกษา ประกาศรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Linguaskill ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 29-30 ส.ค. 63


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนชุมแพศึกษาสำหรับนักเรียน ( 5083 / )
    

ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนชุมแพศึกษาสำหรับนักเรียน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มใช้ 17 สิงหาคม 2563 ( 5859 / )
    

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มใช้ 17 สิงหาคม 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 392/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เต็มรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข ( 5142 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 392/2563 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 393/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ( 4905 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 393/2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกัน COVID-19 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ช่วงการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบ ( 5573 / )
    

มาตรการป้องกัน COVID-19  โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ช่วงการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/34 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th