[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
13/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เต็มรูปแบบ ( 5424 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เต็มรูปแบบ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำในการทำข้อสอบ Versant (สำหรับศึกษานิเทศน์และผู้บริหาร) และ ข้อแนะนำในการทำข้อสอบ Linguaskill (สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) ( 8241 / )
    

ข้อแนะนำในการทำข้อสอบ Versant (สำหรับศึกษานิเทศน์และผู้บริหาร) และ ข้อแนะนำในการทำข้อสอบ Linguaskill (สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ)


3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
9/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมแพศึกษาแจ้งแจ้งปฏิทินพร้อมรายชื่อรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 5496 / )
    

ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมแพศึกษาแจ้งแจ้งปฏิทินพร้อมรายชื่อรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมแพศึกษาแจ้งปฏิทินพร้อมรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 5008 / )
    

ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมแพศึกษาแจ้งปฏิทินพร้อมรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แจ้งรายละเอียดโครงการสอบวัดผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 5050 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แจ้งรายละเอียดโครงการสอบวัดผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แก้ไขตารางเรียน-สอนสำหรับห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 เริ่มใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ( 4877 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แก้ไขตารางเรียน-สอนสำหรับห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 เริ่มใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ ๒๐๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 5075 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ ๒๐๔ / ๒๕๖๓


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน ( 5246 / )
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการใช้งาน True VROOM สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ( 5280 / )
    

วิธีการใช้งาน True VROOM สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( 5254 / )
    

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/34 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th