[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : admin
เข้าชม : 213
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 5/ต.ค./2563
      คำสั่งโรงเรียชุมแพศึกษา ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 2/ต.ค./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 532/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ประจำกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2/ต.ค./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 561/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 2/ต.ค./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 30/ก.ย./2563
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th