[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1)
โดย : admin
เข้าชม : 3207
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
A- A A+
        

 

ตามที่ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
บัดนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) 2 คนดังนี้
1. นายธนพล จันทร์สมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 สาขาวิชาฟิสิกส์
2. นางสาวโศภิษฐา ภาโนมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 สาขาวิชาชีววิทยา
โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

เกียรติยศนนทรี5 อันดับล่าสุด

      พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 13/ม.ค./2565
      โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 13/ม.ค./2565
      โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ร่วมกับโรงเรียนชั้นนำของประเทศ 13/ม.ค./2565
      โรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 24/ก.พ./2564
      โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 24/ก.พ./2564
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th