[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
เรื่อง : นักเรียนชุมแพศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ในการประชุมวิชาการ “GLOBE Student Research Competition 2018”
โดย : admin
เข้าชม : 3084
จันทร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
A- A A+
        

นักเรียนชุมแพศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ในการประชุมวิชาการ “GLOBE Student Research Competition 2018”  กิจกรรมแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุม GLOBE Learning Expedition ณ เมืองโพคารา และเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม  2561 

โดย 1) นางสาวนุชปวีณ์  ศรีสุมัง 2) นางสาวศศิพิมพ์  สินประเสริฐ   3) นางสาวปิ่นบังอร  สุพันทวี 
ครูที่ปรึกษา นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา

 

 

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

เกียรติยศนนทรี5 อันดับล่าสุด

      พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 13/ม.ค./2565
      โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 13/ม.ค./2565
      โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ร่วมกับโรงเรียนชั้นนำของประเทศ 13/ม.ค./2565
      โรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 24/ก.พ./2564
      โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 24/ก.พ./2564
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th