[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
โดย : บุคคล
เข้าชม : 1101
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 897 / 2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ สี่ จาก สมศ.

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 494/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 23/ก.ย./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 495/2563 เรื่อง แต่งตั้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 23/ก.ย./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 516/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 23/ก.ย./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 296/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 16/ก.ย./2563
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน งบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู 16/ก.ย./2563
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th