โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Thu, 02 Jul 2020 18:24:48 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=35 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา

1575454023
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=33 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา

1574069407
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=32 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562

1572577978
คำสั่ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 795/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=29 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งรับลงทะเบียนเรียน

1571990246
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=11 http://cpss.ac.th/amax/icon/news_1571812709.jpg

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1571812709
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=10 http://cpss.ac.th/amax/icon/news_1571812618.jpg

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1571812618
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=9 http://cpss.ac.th/amax/icon/news_1571812543.jpg

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1571812543
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=5 http://cpss.ac.th/amax/icon/news_1310842320.jpg

ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

1310842320
ตารางเรียนนักเรียน http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=4 http://cpss.ac.th/amax/icon/news_1310216972.jpg

ตารางเรียนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560

1310216972
ตารางสอนครูโรงเรียนชุมแพศึกษา http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=3 http://cpss.ac.th/amax/icon/news_1310038120.jpg

ตารางสอนครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

1310038120