ชื่อ - นามสกุล :นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
Telephone :0812600589
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร