ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายฝน มาตสีมา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน