ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
Telephone :
Email :kittipong@cpss.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้า