ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติศักดิ์ น้อยพา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ