หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โดย : admin
อ่าน : 2091
พุธ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์