หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียชุมแพศึกษา ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : admin
อ่าน : 485
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์