หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 3420
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์