หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
โดย : admin
อ่าน : 1064
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
พิมพ์