หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1)
โดย : admin
อ่าน : 1630
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 

ตามที่ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
บัดนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) 2 คนดังนี้
1. นายธนพล จันทร์สมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 สาขาวิชาฟิสิกส์
2. นางสาวโศภิษฐา ภาโนมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 สาขาวิชาชีววิทยา
โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้