หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน ปี 2561
โดย : admin
อ่าน : 3226
จันทร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอแสดงความยินดีกับนายสมรรถชัย จิโนการ  และ นางสาวปรียาภรณ์ พระภูมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

ที่สอบได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน ปี 2561