หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
หัวข้อ : โรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการประเมินภายนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563)
โดย : admin
อ่าน : 3521
พุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนชุมแพศึกษาผ่านการประเมินภายนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563)  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒