หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
หัวข้อ : โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด ใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561
โดย : admin
อ่าน : 3842
พุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ  (IQA AWARD) ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา  ขนาด ใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561