หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
หัวข้อ : โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
โดย : admin
อ่าน : 3336
พุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561