หมวดหมู่ : เกียรติยศนนทรี
หัวข้อ : โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560
โดย : admin
อ่าน : 3373
พุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 

โรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี 2560 โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561