หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย : admin
อ่าน : 2377
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์