หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย : admin
อ่าน : 1241
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์