หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 228/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โดย : admin
อ่าน : 1877
จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์