หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ ตารางการใช้ห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้นักเรียนใช้ห้องเรียนประจำ ในการจัดการเรียนการสอน ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สุขศึกษา-พลศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
โดย : admin
อ่าน : 846
จันทร์ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
พิมพ์