หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 80/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ
โดย : admin
อ่าน : 172
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์