หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
โดย : บุคคล
อ่าน : 798
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 897 / 2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ สี่ จาก สมศ.