หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ 147/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) และพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด
โดย : admin
อ่าน : 167
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์