ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนชุมแพศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สำหรับคุณครู

คุณครูดำเนินการลงทะเบียนคุณครู โดยไปที่เมนู สำหรับคุณครู > ลงทะเบียนคุณครู จากนั้นกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและสิ่งที่จะใช้เป็นบัญชีผู้ใช้งานคืออีเมล ส่วน รหัสผ่าน ให้คุณครูกำหนดเอง


สำหรับนักเรียน

นักเรียนดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนก่อน โดยไปที่เมนู สำหรับนักเรียน > ลงทะเบียนนักเรียน จากนั้นกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและสิ่งที่จะใช้เป็นบัญชีผู้ใช้งานคือเลขประจำตัวนักเรียน ส่วน รหัสผ่าน คือวันเกือนปีเกิด ตัวอย่าง เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2543 รหัสผ่านคือ 14102543

สำหรับนักเรียน

ไปที่เมนู สำหรับนักเรียน > บริหารจัดการ > เลือกชุมนุม จากนั้นเลือกชุมนุมที่ต้องการแล้วกดที่ เลือกชุมนุม จากนั้นตรวจสอบชุมนุมที่เลือกอีกครั้งแล้วกด ยืนยันเลือกชุมนุม

ผลประเมิน

ไปที่เมนู สำหรับนักเรียน > บริหารจัดการ > รายละเอียด ซึ่งจะมีส่วนของการแจ้งผลการประเมินหลังจากจบภาคเรียนนั้นๆ


แก้ไขชุมนุม

และส่วนของการแก้ไขชุมนุม หากต้องการเลือกชุมนุมใหม่ (ภายในระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน) ไปที่เมนู สำหรับนักเรียน > ลงชื่อเข้าใช้งาน > รายละเอียด > ดูในส่วนของแก้ไขชุมนุม แล้วให้ลบชุมนุมเดิมออกแล้วเลือกชุมนุมใหม่อีกครั้ง

การเปิดชุมนุม

คุณครูดำเนินการลงทะเบียนชุมนุม โดยไปที่เมนู สำหรับคุณครู > บริหารจัดการ > เลือกเปิดชุมนุม จากนั้นกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย * หมายเหตุ หากระบบปิดจะไม่สามารถเปิดชุมนุมได้


แก้ไขชุมนุม

ไปที่เมนู สำหรับคุณครู > บริหารจัดการ > เลือกแก้ไขชุมนุม จากนั้นกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย * หมายเหตุ หากระบบปิดหรือปีการศึกษาของชุมนุมกับปีการศึกษาปัจจุบันเป็นคนละปีการศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขได้


ประเมินผลชุมนุม

ไปที่เมนู สำหรับคุณครู > ลงชื่อเข้าใช้ > ประเมินผลชุมนุม > เลือกที่ชุมนุมที่จะประเมิน จากนั้นทำการประเมินผลโดยที่คุณครูจะสามารถประเมินผลครั้งละหนึ่งคนเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการบันทึกผล * หมายเหตุ หากระบบปิดหรือปีการศึกษาของชุมนุมกับปีการศึกษาปัจจุบันเป็นคนละปีการศึกษาจะไม่สามารถประเมินผลได้


ลืมรหัสผ่าน

หากคุณครูหรือนักเรียนลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ให้ติดต่อที่คุณครูผู้ดูแลระบบเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ ผู้ดูแลระบบ

พิมพ์แบบฟอร์ม

1.รายงานการประเมินผล ที่เมนู สำหรับคุณครู > บริหารจัดการ > ประเมินชุมนุม > เลือกชุมนุม > พิมพ์แบบฟอร์ม
2.รายชื่อนักเรียน ที่เมนู สำหรับคุณครู > บริหารจัดการ > พิมพ์แบบฟอร์ม > พิพม์