หน้าหลัก บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 แบบทดสอบ
ONLINE
A
RT
ศิลปะ ม.4
ศ 31101
1.  การออกแบบปกหนังสือด้วยสีน้ำ               
           การออกแบบปกหนังสือเป็นการผสมผสานองค์ประกอบ  หรือทัศนธาตุทางศิลปะ  ให้เกิดการสนองประโยชน์ในการใช้สอยและความพอใจในความงาม
ขั้นตอน การออกแบบปกหนังสือด้วยสีน้ำ               
                        1.  ออกแบบ ร่างแบบ ด้วยดินสอ
                        2.  ลงน้ำหนักด้วยสีน้ำ น้ำหนักแรก
                        3.  ลงน้ำหนักด้วยสีน้ำ น้ำหนักสอง
                        4. ลงน้ำหนักด้วยสีน้ำ น้ำหนักสาม
                        5.  ตกแต่งภาพให้สวยงาม
              การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการผสมผสานองค์ประกอบ  หรือทัศนธาตุทางศิลปะ  ให้เกิดการสนองประโยชน์ในการใช้สอยและความพอใจในความงามของผู้บริโภค
            ขั้นตอน การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยสีน้ำ               
                        1.  ออกแบบ ร่างแบบ ด้วยดินสอ
                        2.  ลงน้ำหนักด้วยสีน้ำ น้ำหนักแรก
                        3.  ลงน้ำหนักด้วยสีน้ำ น้ำหนักสอง
                        4. ลงน้ำหนักด้วยสีน้ำ น้ำหนักสาม
                        5.  ตกแต่งภาพให้สวยงาม
2. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานศิลปะ ( การสร้างงานศิลปะด้วยการปะติด )
3. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานศิลปะ  (การสร้างงานศิลปะแบบสื่อผสม)
4. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานศิลปะ  (การสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์)