โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...

การสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 แผนการเรียนศิลปะ-ทัศนศิลป์-ดนตรี
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศการจัดห้องเรียน การรายงานตัว มอบตัว และการลงทะเบียนเรียน ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 ประเภททั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก


พบปัญหาติดต่อ
        087-2251723 (นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        081-3913975 (นายกิตติ ทับขันต์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา)
เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.